Is het niet de taak van een fotograaf om anderen te tonen wat zij niet zien? 
Hoe vaak lopen we niet met open ogen al het mooie wat de natuur ons schenkt voorbij...

Isn't it a photographer's job to show others what they don't see? How often do we walk past all the beauty that nature gives us with open eyes ...

You may also like

Back to Top