(Jan) Alex Leys
Na meer dan 40 jaar fotografie vond ik het tijd geworden om mijn werk te presenteren in een eenvoudig portfolio.
Ik houd me zowel bezig met "gewone" fotografie als met het maken van "diaporama's" of om het met de oude benaming te noemen "diareeksen".

Gedurende de tientallen jaren waarin ik geëngageerd lid was van een fotoclub hield ik me voornamelijk bezig met, naast het fotograferen, de opvang van nieuwe leden, het samenstellen van diaporama's zowel voor mezelf als voor anderen en het op punt stellen van een perfect afdruksysteem.

Sinds ik mijn pensionering kon ik me volledig op mijn hobby toeleggen. Ik probeer mezelf te dwingen om met de ontwikkelingen op het vlak van de fotografie te volgen, zo begon ik enige tijd geleden met het werken met een drone, dit geheel volgens de geldende regels en wetgeving.

Kort geleden werd me gevraagd om enkele workshops fotografie te geven, iets waar ik met plezier op ben ingegaan. 
Wat ben je immers met al je ervaring en kennis als je ze niet kan doorgeven aan anderen?

After more than 40 years of photography, I thought it was time to present my work in a simple portfolio.I deal with "normal" photography as well as making "slideshows".

 During the decades of being a committed member of a photography club, my main focus, in addition to shooting, was the reception of new members, assembling slideshows for myself and others, and fine-tuning a perfect printing system.Since I retired, I was able to fully focus on my hobby.

I try to force myself to keep up with the developments in the field of photography, so I started working with a drone some time ago, according to the applicable rules and legislation.
Recently I was asked to give some photography workshops, something I gladly accepted. 
After all, what are you with all your experience and knowledge if you can't pass it on to others?